Jesteś tutaj

Biogazownie

W dobie wzrastającego zapotrzebowania na energię oraz wzrastających cen za energię, jak również w trosce o środowisko naturalne coraz bardziej konieczne i powszechne staje się pozyskiwanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z ze sposobów produkcji energii ze źródeł odnawialnych są biogazownie.

Biogazownia to instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków.

Biogazownie poza aspektami energetycznymi (produkcja energii cieplnej oraz elektrycznej) niosą za sobą również pozytywny wpływ na gospodarkę odpadami (utylizacja odpadów rolniczych oraz z przemysłu spożywczego).

Polska jako kraj o wysoce rozwiniętej gospodarce rolnej posiada ogromny potencjał w pozyskiwaniu energii z odpadów rolniczych.

Cagen Sp. z o.o. jako producent oraz dystrybutor układów kogeneracyjnych opartych o silniki spalinowe świadczy również usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa elementów biogazowni.